Barn ska inte behandlas så här

Nu är frågan åter aktuell. I en SvD-artikel i  Opinion från juli 2012 tog  verksamhetschefen för  Alla Kvinnors Hus” upp barnens umgänge med en förälder som slår.  Länk efter denna artikel.  –Jag vill inte gå till dagis för då kan pappa komma och hämta mig, säger bl.a. ett barn till mamma med skyddat boende Ett omedelbart umgänge med båda föräldrarna skapar sällan de bästa förutsättningarna i ett sådant akut läge. ”Istället, skriver verksamhetschefen för Alla Kvinnors Hus  i juli förra året, är det önskvärt att polis och socialtjänst i sina utredningar inför vårdnadsbeslut beaktar att umgänge med båda föräldrarna inte alltid är fördelaktigt i det första skedet. […]  Socialtjänsten bör inte automatiskt utgå ifrån umgängessabotage om förälder har hindrat umgänge med andre föräldern.” Men frågan är komplicerad.
Barn ska inte behandlas så här

Jag har skrivit en artikel på Sourze, se nedan, om elevhälsan som också innefattar barn/elever  på skyddat boende. I en länk, P4, inne i artikeln framgår att det finns barn/elever som inte fått gå i skolan på upp till 9 månader. Oacceptabelt. Dels måste det finnas en skolplats. Dels måste elevens skolgång säkras.
Skolan missar elevernas hälsa.