Ödesdigert misstag av DO
SD och islamiskt center protesterar gemensamt

Diskrimineringsombudsmannen, DO, kritiserar, 2006, skolavslutningar i kyrkan. Elever som inte är kristna kan känna sig uteslutna  från ceremonin. Ja, skulle skolavslutning i kyrkan rent av kunna vara diskriminerande i lagens mening? DO ställer sig frågan och säger i Svd 9 juni 2006, att ”det har ännu inte prövats sedan en ny lag mot kränkningar i skolan trädde i kraft i våras”.
     Skapar inte DO, Katri Linna, mer spricka än samförstånd mellan olika grupper? Något som Stefan Attefall, riksdagsman (kd), och Juan Fonseca ordförande för Diskrimineringsbyrån ansåg, Expressen den 13 juni 2006 ”Genom att attackera Den blomstertid  kommer lyckas ombudsmannen mot etnisk diskriminering omedvetet hjälpa de krafter man säger sig bekämpa”.

Olämpligt med adventsljusstakar
Inför advent 2003 uttalade sig dåvarande DO, Margareta Wadstein, och frågade sig om man verkligen skulle ha adventljusstakar. Europakonventionen ger människor rätt att slippa bli utsatta för religiös manifestation, ansåg Wadstein, Göteborgs-Posten 03-12-06.  
   Arga människor hörde av sig. Vadå ”manifestation” det handlar ju bara  om adventsljusstakar? För många en harmlös fönsterprydare som lyser upp i vintermörkret. Nej, ansåg DO, det är faktiskt en religiös symbol.

Är ordet Gud kränkande?
Nuvarande DO,  Katri Linna, vänder sig också mot att kristna psalmer sjungs på avslutningen. Dit hör klassikern ”Den blomstertid nu kommer”.  Där förekommer textraden Guds godhets rikedom. Det skulle föräldrar och elever med andra religioner då kunna uppleva som kränkande. Och hur kommer det att gå det med ”I denna ljuva sommartid, Gå ut, min själ, och gläd dig vid Den store Gudens gåvor”.  Kanske återstår endast Idas sommarvisa som ”neutral” vid skolavslutning. Skolverket bedömer det som ”försvarligt” att hålla avslutningen i kyrkan om tonvikten ligger på högtidlighet och traditioner och inte på religiösa inslag. DO:s  kritik av kyrklig skolavslutning delas inte helt av muslimska företrädare.

Många muslimer positiva
Ordförande för Sveriges muslimska råd, Helen Benaouda,  tyckte i SvD 9 juni, att det var  i sin ordning att hålla skolavslutning i kyrkan om alla är överens om det. Detsamma ansåg  Zied El Shobaki, muslim, som  ivrigt  berättade om kristendomen, judendomen och islams gemensamma rötter för såväl barn som vuxna.– Jag har absolut inget emot att gå i kyrkan. För mig är kyrkan ett Guds hus.

Krafter i rörelse
Skolavslutning eller ej i kyrkan har satt olika krafter i rörelse. Västerbotten-Kuriren skrev 13 juni om en vänsterpartist med inflytande på kommunens skolpolitik som inte ville att skolavslutningen skulle äga rum i kyrkan.
   Han föreföll agera både som förälder och politiker i den för- och grundskolenämnd där han satt.   Han uppmanade rektorn att se till att det inte förekom några kyrkliga inslag. Inga psalmer och inget tal från någon präst. Rektorn följde vänsterpartistens  uppmaning  och skolområdeschefen övertog rollen i kyrkan. Men när föräldrar och elever gick ut i sommarsolen stämde de upp i ”Den blomstertid nu kommer”.  Dock  sjöng de bara första versen.

Muslimer + SD=sant
Få partnerskap är så osannolika som det mellan Sverigedemokrater (SD) och troende muslimer. Men i Gävle har det hänt". I Dagens Nyheter, sidan två, den 25 juni  berättades att Margareta Sandstedt som sitter i kyrkofullmäktige för SD tillsammans med Gävle islamiska center skrivit en debattartikel. De vände sig gemensamt mot att enhetschefen hos DO, Ann-Christin Hartman, avrådde från skolavslutningar i kyrkor för att någon kan känna sig kränkt. Vad säger man om en sådan statlig myndighet? Hur många miljarder betalar skattebetalarna till integration utan verkningsfullt resultat? Bidrar inte DO:s krav till ökad främlingsfientlighet?

Ett folks tradition
Ana Maria Narti, riksdagsledamot för fp, ansåg i SvD 14 juni att DO begår ett ödesdigert misstag när hon hävdar att skolavslutning inte bör ske i kyrkan.”Om kulturer inte kan leva bredvid andra kulturer, religioner intill andra religioner, tradition nära andra  traditioner – då finns det bara en sorts kultur som bör få respekt, den egna nationella kulturen. Följderna av ett sådant tänkande är förödande.”
    DO utgår från antagandet att ett folks traditioner kan vara utstötande för andra folk, skrev Ana Maria Narti, – Om Katri Linna har rätt, då har också högerextremisterna rätt, då är mångkultur inte möjlig.
Se länk: Självklart ska vi sjunga Den blomstertid "Vi kan dela glädjen med alla!"

Juni 2006