Historik

Redaktör och ansvarig utgivare: Eivor Karlsson

Jag är intresserad av samhällsfrågor. Inte minst de sociala frågorna  och ibland bristande samspel mellan såväl vanliga människor som  till beslutsfattare.

Politiken har blivit mer komplicerad och det har blivit trångt i mittfåran. Samtidigt som nya partier kan poppa  upp för att tillgodose behov som inte de etablerade partierna förmår ta tag i. 

Nackdelen med koalitioner är att partierna inte tillräckligt, var för sig, förmår lyfta sina speciella frågor med kraft och tydlighet.  Det blir ofta kompromisser när det gäller allmän färdriktning och budgetar. Är vi på väg mot ett tvåpartisystem? 

Vad händer då med vår demokrati om vi  i stort sett bara har två block, inte alltför olika, att välja mellan? Och vad händer då med ytterflankerna och uppstickande partier?  

Jag sitter för MP som ledamot i äldrenämnden, ers. i kommunfullmäktige och ers. i  Storstockholms brandförsvar.. Samt  sammankallade för Gröna seniorer i Stockholmsregionen.

 Åsikterna här är helt mina egna.                 Denna hemsida är aktuell tills vidare

Arkiv tidigare artiklar