Historik för Karlsson Eivor (MP)

Stockholms Stads  kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens  pensionärsråd Led 2004-01-12 – 2004-12-31*
Kommunstyrelsens  pensionärsråd Led 2003-01-01 - 2003-12-31
Svenska kommunförbundets kongress Ombud 1998-11-30 - 2003-05-04
Kommunförbundet Stockholms Län, KSL Ombud 1998-11-30 - 2002-12-31
Nämndeman   1994-11-30 - 2002-12-31
Kommunfullmäktige Led 2000-09-27- 2002-10-14
Kommunfullmäktige Ers 1998-10-15 - 2002-09-26
Stadsdelsnämnden Enskede (16) 1:e vice ordf. 1996-01-01 - 1998-12-31*2
Kommunalfullmäktige Led 2006-01-01 - 2010-12-31
Kommunalfullmäktige Led 2010-01-01 - 2014-12-31
 
Stockholms läns landsting
Landstingsfullmäktige Ers 1994-11-01 - 2006-12-12
Stockholms Sjukvårdsområde Led. 1995-01-01 - 1998-12-31
Norra Stockholms sjukvårdsstyrelse Ers 1999-01-01 - 2002-12-31
Sjukvårdsberedningen Innerstad Led. 2003-01-01 - 2006-10-31
Styrgruppen för Vårdguiden Led. 2003-01-21 - 2006-12-31
Kommentar: *1.Kommunstyrelsens pensionärsråd, samtliga politiker lämnade  rådet 2003-12-31
Kommentar: *2 Stadsdelen Enskede, jag flyttade från stadsdelen. Man ska vara bosatt i den stadsdel där man har uppdrag om man är 1:e vice ordf.
 

Nuvarande politiska uppdrag

Äldrenämnden Led 2006-01-01 -
Därutöver varit verksam i  Miljöpartiets styrelse Stockholms stad och landtingsstämmans styrelse som senare uppgick i regionsorganisationen Stockholms  landsting. Nu regionombud.  Är idag sammankallade för Gröna Seniorer i Stockholmsregionen.

åter hemsidan