All makt utgår från folket. Kapitel 1, 1§ regeringsformen. Men är det så idag? Kanske håller en av  grundlagens hörnstenar på att förlora sitt innehåll.

 

På denna hemsida finns personliga åsikter och inlägg.

Redaktör och ansvarig utgivare: Eivor Karlsson